LIBRARY - Official Portal

LIBRARY

  • GAMBANG
   1
  • GAMBANG
   2
  • GAMBANG
   3
  • GAMBANG4
  • GAMBANG
   5
  • GAMBANG6
  • GAMBANG
   7
  • GAMBANG8
  • GAMBANG9
  • GAMBANG10
  • PEKAN
    0000113877
  • PEKAN
   0000113901
  • PEKAN
   0000114129
  • PEKAN
   0000114138
  • PEKAN
   0000114136
  • PEKAN
   0000114169
  • PEKAN
   0000114178
  • PEKAN
   0000114180
  • PEKAN0000114398
  • PEKAN
   0000115715


  • OpenPkn


  • OpenGam

5S Concept (QE)

 

konsep5S

 

SEIRI  SISIH
Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukandi tempat kerja dan membuangkannya

 

SEITON  SUSUN
Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan

 

SEISO SAPU
Bersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiada habuk di atas lantai, mesin dan perkakas

 

SEIKETSU SERAGAM
Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang tinggi pada setiap masa

 

SHITSUKE SENTIASA AMAL
Melatih pekerja mematuhi peraturan penjagaan kebersihan yang baik dengan sendirinya

 

Tags: 5S UMPLib, UMP Library

Video Tutorial

How to Self Check-Out Books

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk