LIBRARY - Official Portal

LIBRARY

  • GAMBANG
   1
  • GAMBANG
   2
  • GAMBANG
   3
  • GAMBANG4
  • GAMBANG
   5
  • GAMBANG6
  • GAMBANG
   7
  • GAMBANG8
  • GAMBANG9
  • GAMBANG10
  • PEKAN
    0000117973
  • PEKAN
   0000117974
  • PEKAN
   0000117975
  • PEKAN
   0000117979
  • PEKAN
   0000117980
  • PEKAN
   0000118326
  • PEKAN
   0000118327
  • PEKAN
   0000118329
  • PEKAN0000118340
  • PEKAN
   0000118342


  • OpenPkn


  • OpenGam

5S Library Background

 

Logo 5S Library

Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang memainkan peranan penting dalam usaha menawarkan perkhidmatan sumber pengajaran & pembelajaran (P&P), penyelidikan dan khidmat nasihat.

Ia juga bertindak sebagai pemangkin dalam mempromosikan budaya ilmu pengetahuan di UMP dan masyarakat sekitarnya disamping memperkayakan khazanah ilmu dalam pelbagai bidang.

 

Tags: 5S UMPLib, UMP Library

Video Tutorial

How to Self Check-Out Books

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk