LIBRARY - Official Portal

LIBRARY
PowerUpYourMind@UMPLib

Bimbingan Mu’minin

Book review:

 UMPLib BookReview2019 31

‘ Bimbingan Mu’minin ’ - Imam Ghazali ; disesuaikan oleh, Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi; terjemahan, Syed Ahmad Semait

ISBN                : 9789971772666
Penerbit          : Pustaka Nasional
No. Panggilan : B753 .G42 1990

Buku yg diringkaskan dari kitab besar Ihya' Ulumiddin karya Imam Ghazali.

Selain mengandungi dasar-dasar agama dan syari'at Islam yg suci dalam segi-segi hukum dan peraturan, buku ini juga mengandungi segi-segi tasauf, falsafah ketuhanan, akidah ahli-sunnah wal-jammah; rahsia-rahsia bersuci, sembahyang, zakat, puasa dan haji, zikir dan doa; adab-adab membaca Al-Quran, makan dan minum, pernikahan, berusaha mencari sara hidup, bergaul dgn orang ramai; liku-liku halal dan haram dan amar ma'ruf nahi mungkar dan yg lain-lain lagi yg khususnya dlm ciri-ciri melibatkan diri pada kehendak-kehendak tasauf dan kebatinan serta meneguhkan akhlak yg mulia dan budi pekerti yg tinggi sebagai pegangan hidup bahagia di dunia dan akhirat.

PDF-Bimbingan Mu’minin

Ringkasan Buku Oleh :En. Mohd Zulkhairi Abdul Rahim, Pembantu Pustakawan Kanan

 

 

Tags: UMPLib Book Review

Video Tutorial

Tips for New Student

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk