LIBRARY - Official Portal

LIBRARY
PowerUpYourMind@UMPLib

EKSA Library Background

 

Logo 5S Library

Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang memainkan peranan penting dalam usaha menawarkan perkhidmatan sumber pengajaran & pembelajaran (P&P), penyelidikan dan khidmat nasihat.

Ia juga bertindak sebagai pemangkin dalam mempromosikan budaya ilmu pengetahuan di UMP dan masyarakat sekitarnya disamping memperkayakan khazanah ilmu dalam pelbagai bidang.

 

Tags: 5S UMPLib, UMP Library

Video Tutorial

Tips for New Student

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk