LIBRARY - Official Portal

LIBRARY
PowerUpYourMind@UMPLib

Bengkel Dashbord Analisis Risiko Jabatan Perpustakaan

 

Bagi memantapkan  pengurusan di perpustakaan, satu   ‘Bengkel  Penyediaan Dashboard Pengurusan Risiko’ telah diadakan pada 17-18 Januari  2017. Seramai 26 orang pegawai di perpustakaan terlibat dan bukan sahaja staf dalam skim S, tetapi juga Pegawai Tadbir (skim N) dan Pembantu Tadbir Kewangan (Skim W).

UMPLib DashboardPengurusanRisiko006  UMPLib DashboardPengurusanRisiko010

Bengkel 2 hari ini merupakan bengkel lembaran baharu  tahun 2017 yang bertujuan menyediakan dashboard pengurusan risiko perpustakaan.

UMPLib DashboardPengurusanRisiko003  UMPLib DashboardPengurusanRisiko007

Output dari gerak kerja kumpulan dan  percambahan minda sepanjang bengkel ini telah menghasilkan  16 proses/prosedur yang diterjemahkan melalui dashboard potensi risiko dan analisis risiko. Dengan penyediaan dashboard  ini diharap dapat meningkatkan lagi kualiti pengurusan di perpustakaan dalam pelbagai aspek.

UMPLib DashboardPengurusanRisiko004  UMPLib DashboardPengurusanRisiko005

 

Format cetakan : UMPLibrary-Bengkel  Dashbord Analisis Risiko Jabatan Perpustakaan

 

Disediakan oleh Pn. Siti Aishah Ghani, Pustakawan Unit Pengurusan Kualiti & Latihan

Video Tutorial

Tips for New Student

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk