Koleksi Elektronik Perpustakaan UMP (eColLIB) merupakan pangkalan data yang memfokuskan kepada tesis, laporan Projek Sarjana Muda (PSM), laporan akhir penyelidikan serta lain-lain hasil penyelidikan dan penulisan ilmiah dari warga Universiti. Koleksi ini memberikan akses kepada teks penuh namun hanya boleh dicapai dalam ruang Perpustakaan sahaja
EcolLIB boleh di akses melalui capaian http://ecollib.ump.edu.my (AKSES PERPUSTAKAAN SAHAJA - berwayar). Pencarian bahan boleh dibuat berdasarkan pada pilihan pengarang, tajuk, tahun atau jenis item.
Sebarang persoalan sila hubungi atau emel: -

Pn. Noorul Farina Arifin (noorul@ump.edu.my) / 09-424 5605
Pn. Sufarini Mohd Sudin (sufarini@ump.edu.my)/ 09-424 5646

Hubungi kami

Sebarang persoalan sila hubungi atau emel: -
Pn. Noorul Farina Arifin (noorul@ump.edu.my) / 09-424 5605

Cik Ratna Willis Haryati  (haryati@ump.edu.my)/ 09-424 5612