Image
Perpustakaan UMP eResources menyediakan akses yang komprehensif bagi sumber atas talian yang dilanggan dan dibeli oleh Perpustakaan. pangkalan data, jurnal, e-buku. Portal ini membolehkan anda mencari pangkalan data dalam talian, e-jurnal dan e-Buku mengikut tajuk atau subjek. eResources boleh diakses dalam atau luar kampus melalui EzProxy.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://ezproxy.ump.edu.my/login
 .
Direct link for all resources;

LOGIN GUIDE

Username : Your staff/student ID ,  Password : Your complete IC number/Passport number

Example : A student/staff ID MA123456 and IC number 820729075403

Login Example :
Username :MA123456
Password : 820729075403