Image
Sistem Tamadun Pahang can be accessed via https://tamadunpahang.ump.edu.my/

Sistem Tamadun Pahang dibangunkan oleh Perpustakaan UMP bagi mengumpul, menyimpan dan mengindeks pangkalan data Tamadun Pahang.

Pangkalan Data Tamadun Pahang (Pahang Civilization Database) merupakan pusat rujukan setempat yang boleh diakses oleh penyelidik, pendidik, pelajar dan ahli masyarakat yang berminat untuk mengkaji dan mencari maklumat mengenai sejarah dan tamadun Negeri Pahang.

Maklumat disediakan dalam pelbagai bentuk seperti artikel, buku, manuskrip, keratan akhbar, bibliografi, memoir, photo dan lukisan tersedia untuk diakses.

Hubungi kami

Hubungi kami untuk sebarang persoalan
En. Iswan Akim Ismail
Pustakawan Kanan
Tel: +609 431 6298 | iswan@ump.edu.my

Cik Zuriakatina Muda
Tel: +609 431 6337 | zuriakatina@ump.edu.my