USER EDUCATION PROGRAMME
User Education Programme aims to expose users to enhance their literacy skills.
Program Pendidikan Pengguna bertujuan mendedahkan serta meningkatkan kemahiran literasi pengguna untuk menggunakan koleksi rujukan bercetak / digital, , perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan. Pengguna yang terlibat dalam program ini ialah pelajar dan staf di UMP. Pengguna boleh mengikuti modul program yang telah disediakan mengikut jadual latihan yang telah disediakan atau membuat permohonan kelas atas permintaan kepada perpustakaan.

Kategori Kelas:
1. Permohonan Kelas Atas Permintaan
  • Pensyarah / fakulti boleh memohon sesi kelas pendidikan pengguna untuk pelajar berdasarkan modul yang disediakan oleh perpustakaan.
  • Kapasiti pelajar minimum 5 orang dan maksimum 50 orang.
  • Permohonan kelas boleh dibuat melalui memo, emel atau menghubungi Pustakawan, Seksyen Pendidikan & Penyelidikan, Perpustakaan UMP.
2. Kelas Berjadual
i. Kelas Pembekal
ii. Kelas Literasi Maklumat
iii. Kelas Sokongan Penyelidikan
  • Jadual kelas disediakan oleh Perpustakaan (sila rujuk jadual di Portal Perpustakaan / UMP E-Community)
  • Pendaftaran kelas sila rujuk link pendaftaran yang disediakan
  • Kapasiti pelajar minimum 5 orang dan maksimum 50 orang. Perpustakaan akan membatalkan kelas sekiranya penyertaan kurang dan perserta akan dimaklumkan melalui emel atau telefon.

Permohonan Kelas Atas Permintaan

Mudul
MODUL KANDUNGAN SASARAN PESERTA TEMPOH
Modul 1:
Seminar Tahun Satu (FYS)
First Year Seminar (FYS)
1. Pengenalan Perpustakaan
2. Pencarian Bahan WEBOPAC- Efind
3. Kemahiran Pencarian Maklumat
4. Kemahiran Perpustakaan (ExploraceLib)
1.Pelajar Baharu
2. Staf Baharu
3. Pelajar Diploma/Sarjana Muda Semester 1
1 - 2 jam
Modul 2:
Projek Tahun Akhir (FYP)
1. Strategi Pencarian Maklumat: Asas
2. Format Sitasi: APA Edisi ke 6
3. Mendeley: Asas
4. Turnitin
1.Undergraduate (degree/diploma)
semester 4-6
1 - 2 jam
Module 3:
Postgraduate Student & Academic Staff (PSAS)
1. Strategi Pencarian Maklumat: Asas
2. Format Sitasi: APA Edisi ke 6
3. Mendeley: Asas
4. Turnitin
1. Pelajar Pascasiswazah 2. Staf Academik 1 - 2 jam
Hubungi kami hari ini dan dapatkan

Konsultasi

Hubungi kami untuk sebarang pertanyaan

Perpustakaan Pekan
: En. Muhammed Fawwaz Abdul Rasid (mfawwaz@ump.edu.my / 09-424 5651)

Perpustakaan Gambang
: Pn. Affida Abu Bakar
(affida@ump.edu.my/ 09-549 3136)
: Pn. Sharifah Nazirah Syed Omar (snazirah@ump.edu.my/ 09-549 3140)

atau e-mel kami di
umplibrary@ump.edu.my