Bahagian Pentadbiran
Bahagian Pentadbiran bertanggungjawab berkaitan pentadbiran pejabat, pentadbiran kakitangan, kursus, kewangan, pengawalan stor, pemeliharaan kenderaan dan bangunan. Selain itu, bahagian ini menguruskan sumber manusia dan pembangunan modal insan Perpustakaan meliputi perkhidmatan, perjawatan, gaji, penilaian prestasi, perbelanjaan, disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan insan.

Bahagian ini juga berperanan memberikan perkhidmatan dan bantuan yang efisen. Ini termasuklah meningkatkan keberkesanan tadbir urus, perancangan sumber tenaga manusia dan kewangan. Setiap proses ini akan dilaksanakan dengan telus, cepat, tepat dan teratur mengikut peraturan dan dasar kewangan selaras dengan piawaian nasional serta piagam pelanggan Perpustakaan.
NO  NAME DESIGNATION CONTACT NO.
 1 En. Azman Abdul Rahim                       Chief Librarian 09-431 6293
azmanrahim@ump.edu.my
 2 Pn. Nor Ashikin Ahmad  Librarian 09-431 6318
ashikinah@ump.edu.my
 3 Pn. Faizatul Nadia Amran  Secretary 09-431 6323
faizatul@ump.edu.my
4 En. Mohd Amirul Mohd Amin Senior Library Assistant 09-431 6336
mohdamirul@ump.edu.my
 5 Pn. Farhana Zainuddin  Admin Assistant (operation) 09-431 6286
fhana@ump.edu.my
 6 En. Mohd Irwanshah Abd Talib  Admin Assistant (general) 09-431 6324
mirwanshah@ump.edu.my