Hubungi kami

Seksyen Perkhidmatan Pelanggan

Sebarang pertanyaan sila hubungi
 
En. Iswan Akim Ismail
Tel: +609 424 5607
iswan@ump.edu.my
En. Nik Ahmad Nasyrun
Tel: +609 431 6285
nasyrun@ump.edu.my