Maklumbalas dalam masa 5 minit

Maklumbalas dalam masa 5 minit

Memastikan maklumbalas perkhidmatan live chat dalam tempoh 5 minit dalam waktu perkhidmatan live chat.
Tempoh 10 Hari Bekerja

Tempoh 10 Hari Bekerja

Memproses buku teks berdasarkan polisi dan piawaian dalam tempoh 10 hari bekerja selepas penerimaan bahan
Dalam masa 3 minit

Dalam masa 3 minit

Memastikan perkhidmatan pinjaman di mesin pinjaman kendiri dan pemulangan di kaunter dalam tempoh 3 minit
Penyelesaian Aduan 3 Hari Bekerja

Penyelesaian Aduan
3 Hari Bekerja

Memberi maklumbalas terhadap aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja (sirkulasi)
Diakses 5 hari bekerja

Diakses 5 hari bekerja

Memastikan permohonan bahan Repositori Universiti boleh diakses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan