Maklumbalas dalam masa 5 minit

Maklumbalas dalam masa 5 minit

Memberi maklumbalas pertanyaan rujukan pantas dalam tempoh 5 minit
1 hari bekerja

1 hari bekerja

Memastikan buku yang dikembalikan disusun semula di rak dalam tempoh 1 hari bekerja
Penuhi 80% cadangan perolehan

Penuhi 80% cadangan perolehan

Memenuhi 80% cadangan dan permohonan buku baharu oleh pelanggan
Dalam masa 3 minit

Dalam masa 3 minit

Memastikan perkhidmatan pinjaman di mesin pinjaman kendiri dan pemulangan di kaunter dalam tempoh 3 minit
Penyelesaian Aduan 3 Hari Bekerja

Penyelesaian Aduan
3 Hari Bekerja

Memberi maklumbalas terhadap aduan pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja (sirkulasi)
Maklumbalas 3 Hari Bekerja

Maklumbalas
3 Hari Bekerja

Memberi maklumbalas permohonan pinjaman antara Perpustakaan dalam masa 3 hari bekerja
80% projek sarjana muda

80% projek sarjana muda

Memastikan 80% Projek Sarjana Muda dimasukkan ke UMP Institutional Repository (UMP-IR)